آخرین مطالب پژوهشیمشاهده همه
درخواست ارزیابی شاخص‌های کسب و کار- کیفی
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1400/05/31 پتروشیمی جم رتبه بندی اعتباری A+ A1 مثبت در پایش - مثبت مشاهده
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1400/04/01 بیمه تعاون رتبه بندی اعتباری BBB- با ثبات بدون پایش / عادی مشاهده
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1399/10/06 سازه پویش رتبه بندی اعتباری BBB A3 منفی در پایش - در حال وقوع مشاهده
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1399/07/01 شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) رتبه بندی اعتباری A- A2 با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1398/10/22 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری __ مشاهده